Apartmány Omicron    ·    Vranovská přehrada - Bítov

Moderní ubytování ve 2 až 9 lůžkových apartmánech s možností bohatého sportovního a kulturního vyžití

   +420 733 536 589

   +420 733 327 427

apartmany-omicron@seznam.cz

   Ubytovací řád:

 1.  V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 2.  ZÁKAZ KOUŘENÍ NA POKOJÍCH A V CELÉM OBJEKTU.
 3.  NOČNÍ KLID je od 22.00 hod večerní do 7.00 hod ranní!
 4.  Při nástupu na rekreaci obdrží každý pokoj jeden klíč (nebo čip) od apartmánu a jeden klíč (nebo čip) od hlavního vchodu, v případě ztráty je nutno zaplatit manipulační poplatek 200 Kč.
 5.  Za odložené cennosti a peníze NERUČÍME!
 6.  Pohyb v rekreačním zařízení na vlastní nebezpečí.
 7.  Zákaz pohybu nepřihlášených osob na pokojích.
 8.  Nepřekročit max. počet osob v apartmánu (pokud není dohodnuto jinak).
 9.  Pokoj bude vrácen v takovém stavu, v jakém byl předán.
 10.  Jakékoliv poškození či poruchy ihned hlásit na recepci.
 11.  Vchodové dveře je nutno neustále  ZAVÍRAT.
 12.  Zákaz pobytu domácích zvířat.
 13.  Hostům není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 14.  V případě nepřítomnosti recepce hlásit akutní případy na telefonech: 733 536 589, 733 327 427

 

  Všeobecné ubytovací podmínky

 

   Objednání pobytu:

      Objednat pobyt si u nás můžete třemi způsoby:

 1. Objednat pobyt můžete telefonicky na číslech 733 536 589, 733 327 427 
 2. Odesláním e-mailu na naši adresu: apartmany-omicron@seznam.cz  
 3. Zadáním objednávky v našem rezervačním systému:  apartmany-omicron.cz   - pokud bude pobyt hrazen z fondu FKPS zadejte prosím tuto volbu při vyplňování objednacího formuláře.

   Potvrzení rezervace:

 • Po objednání Vám bude na vaši emailovou adresu poslána výzva k uhrazení rezervačního polatku ve výši 50% z ceny pobytu a služeb.
 • Po uhrazení zálohy vám bude emailem zaslán voucher s potvrzením o úhradě rezervačního poplatku a výší doplatku, který budete doplácet při nástupu pobytu a výši rekreačního poplatku pro obec Bítov.  

   Nástup na pobyt

 • Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 hodin a počet ubytovaných osob (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na ubytovacím poukaze nejpozději do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).
 • Při nástupu na pobyt a rekreaci se ubytovávaný hlásí na recepci která se nachází v Chatě Relax kde předloží ubytovací poukaz (voucher), nebo si může předem dohodnout bezkontaktní check-in (klíče bude mít nachystané v bezpečnostní schránce u vchodu do chaty kde má objednaný pobyt).
 • Pokud nebude souhlasit počet osob uvedených v ubytovacím poukaze má ubytovatel právo odmítnout ubytování.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, vždy při nástupu na pobyt!

 

 • V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru odstranit.

 

 • Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto skutečnost nahlásit a domluvit se na způsobu úhrady.
 • Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 7:00 hod.).
 • Při opakovaném rušení nočního klidu má správce možnost okamžitě ukončit pobyt bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

 

 • Na pokojích je přísně zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
 • V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vráceni jakékoliv částky.

 

   Ukončení pobytu

 • Při ukončení pobytu je host povinen, zhasnout osvětlení, vypnout veškeré elektrické spotřebiče a zavolat správce k předání nebo po domluvě s recepcí je možné nechat klíče/čipy na jídelním stole a zavřít vchodové dveře.
 • Pokud máte v naší kavárně nebo restauraci otevřený účet je třeba ho uzavřít den před odjezdem!

   Další ujednání

 • Uhrazením zálohy či celé ceny poukazu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi. Host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího řádu. V případě že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a žádat po hostu náhradu ušlého zisku a nákladů spojených s nápravou dané situace.

   Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy a storno poplatek

 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování den před nástupem k ubytování, a to i bez udání důvodu.
 • Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

         Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostu storno poplatek, jehož výše bude stanovena takto:

        Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)

        30 a více  dnů před nástupním termínem

        14 až 29 dnů před nástupním termínem

        13 a méně dnů před nástupním termínem

Sazba storno poplatku (v %)

50% z ceny pobytu

80% z ceny pobytu

100% z ceny pobytu

 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100% z ceny ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na ubytování ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem, telefonicky nebo písemně upozorní.

   Vládní opatření

 • Pokud bude pobyt zrušen z důvodu vládních opatření, vrátíme Vám zálohu v plné výši, nejpozději k termínu ukončení vámi rezervovaného pobytu. To znamená že pokud máte zarezervovaný pobyt např 17.7.2021 až 24.7.2021, vrátíme Vám zálohu nejpozději 24.7.2021.  

Rezervace

Pro rezervaci ubytování v našich apartmánech prosím používejte náš rezervační systém.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024